Jak uzyskać odszkodowanie w UK?

Podczas gdy staramy się o odszkodowanie w UK, konieczne jest podjęcie pewnych kroków, które pozwolą nam być po wygranej stronie. Każdy przypadek jest inny, dlatego podejście firmy wspierającej w walce o rekompensatę powinno być indywidualne. Ważne jest, aby wybrać taki ośrodek, któremu się w pełni zaufa i który będzie potrafił spełnić wszystkie oczekiwania, wytłumaczyć szczegóły postępowania i jak najlepiej wspomóc.

Jak wygląda postępowanie?

Na samym początku firma oszacuje, jakie jest prawdopodobieństwo osiągnięcia celu, a następnie opracowuje formę swojej działalności w tym zakresie. Jeśli sprawa wydaje się możliwa do wygrania, wówczas zostaje powołana jedna osoba, która będzie sprawę prowadzić. Nie będzie to przypadkowy wybór. Wskazany prawnik będzie miał doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw w przeszłości – to po to, aby mieć jak największą pewność powodzenia działań. W następnej kolejności dochodzi do udowodnienia winy danej stronie i na tej podstawie może dojść do ugody albo nie. Jeśli dojdzie do ugody, wówczas sprawa nie jest kierowana do sądu, a winowajca pokrywa straty finansowe. Jeśli jednak odrzuci on ugodę, sprawa trafia do sądu – wówczas wysokość odszkodowania ustala sąd i jest ona ostateczna.
Zakończenie postępowania odszkodowawczego ma miejsce, kiedy odszkodowanie zostaje wypłacone (poprzez czek lub bezpośrednio na konto bankowe). Za prowadzenie sprawy i koszty związane z opłaceniem prawników odpowiada w całości strona, która przegrała sprawę.

Ile trwa procedura?

Czas uzyskania odszkodowania w UK waha się pomiędzy 3 a 7 miesiącami. Czasu nie da się jednoznacznie określić, ponieważ każda sprawa ma inną specyfikę i inne istotne czynniki, które należy zbadać i przeanalizować. Trzeba pamiętać, że pracujący nad sprawą prawnicy za każdym razem pracują tak, aby kwota, którą przyjdzie zapłacić stronie przegranej, była jak najbardziej satysfakcjonująca dla klienta.
Nieszczęśliwe zdarzenia mogą dotyczyć każdego i nadejść w najmniej spodziewanym momencie. Wówczas dobrze jest zdawać sobie sprawę ze swoich możliwości, aby odzyskać część lub całość strat w przypadku odszkodowań – materialnych.