Wypadek pieszego w UK

Odszkodowanie za potrącenie pieszego wypłacane jest z ubezpieczenia pojazdu sprawcy wypadku. Jeżeli sprawca wypadku był nieubezpieczony lub kierowca zbiegł z miejsca wypadku wówczas odszkodowanie może zostać wypłacone z urzędu.

Jeżeli idąc jako pieszy potrąci nas samochód, nie musimy udowadniać, że była to wina kierowcy  i czekać na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd karny. Oczywiście o ile wina nie leży po stronie nas samych, osoby trzeciej lub siły wyższej . Odpowiedzialność w tym przypadku kształtuje się na zasadzie ryzyka i nie jest konieczne udowodnienie winy sprawcy zgodnie.

Nietrzeźwy pieszy

Stan nietrzeźwości może być przyczyną zmniejszenia odszkodowania lub odmowy wypłaty tylko wtedy jeżeli to my spowodowaliśmy wypadek i jednocześnie kierowca pojazdu nie naruszył żadnych przepisów.

Z jakimi roszczeniami  o odszkodowanie w Anglii może wystąpić pieszy?

  • zwrot wszelkich kosztów leczenia i rehabilitacji
  • utracone dochody oraz przystosowanie do nowego zawodu
  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
  • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
  • renta po wypadku drogowym
  • zniszczone rzeczy osobiste

Pamiętajmy, ze jeżeli miałoby ucierpieć na tym nasze zdrowie, nie musimy czekać w długich kolejkach do szpitalach. Jeżeli korzystamy z leczenia specjalistycznego lub rehabilitacji w placówkach i gabinetach prywatnych koniecznie zbierajmy wszelkie faktury, rachunki i dowody zapłaty. Podobnie z zakupem leków czy sprzętu ortopedycznego. Zachowajmy bilety dojazdów do placówek medycznych albo odnotowujmy liczbę przebytych kilometrów samochodem prywatnym.

Podstawą do uzyskania odszkodowania w UK za uszkodzenie ciała jest dokumentacja medyczna.