Wypadek w pracy w UK– czy wiesz, co zrobić?

Wypadki zdarzają się w każdym zawodzie, niemniej jednak o wiele częściej spotykają one pracowników fizycznych niż biurowych, ponieważ to właśnie te grupy zawodowe mają zazwyczaj kontakt m.in. z niebezpiecznymi maszynami, pracują na wysokości czy narażeni są na działanie drażniących i toksycznych substancji. Kiedy jednak dojdzie do nieszczęśliwego wypadku warto wiedzieć, co należy zrobić, aby w przyszłości móc ubiegać się o należne odszkodowanie w UK.

Każdy, nawet najmniejszy wypadek, który zdarzył się w miejscu wykonywanej pracy musi być zgłoszony w Accident Report Book, czyli w książce wypadków. Bez tego trudno będzie dochodzić swoich praw i ubiegać się o wypłatę odszkodowania. Poważne wypadki, na skutek których pracownik doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu muszą być z kolei zgłoszone przez pracodawcę do Incident Contact Centre (Health and Safety Executive).

Oprócz wymaganych w/w zgłoszeń pamiętać należy o kilku podstawowych zasadach, które w znaczny sposób ułatwią uzyskanie odszkodowania jak również mogą wpłynąć na skrócenie czasu oczekiwania na należne poszkodowanemu pieniądze. Przede wszystkim należy:

  • spisać dane personalne świadków zdarzenia wraz z ich aktualnym adresem zamieszkania i numerami telefonów,
  • zrobić zdjęcie miejsca wypadku (zdecydowana większość telefonów komórkowych wyposażona jest w aparaty fotograficzne),
  • udać się do najbliższego szpitala/ punktu medycznego/ lekarza,
  • w miarę możliwości jak najszybciej zgłosić roszczenie o odszkodowanie do kancelarii zajmującej się tego typu sprawami.

Doznając wypadku w pracy nie zawsze jesteśmy w pełni świadomi tego, co się wokół nas dzieje, dlatego pod żadnym pozorem nie podpisujmy żadnych dokumentów, które nie do końca są zgodne z prawdą, a narażałyby nas na niemożność uzyskania odszkodowania. To samo tyczy się podpisywania dokumentów, których treści nie rozumiemy!

Duża liczba pracujących w Wielkiej Brytanii Polaków nie zgłasza wypadków w miejscu pracy, ponieważ boi się reakcji pracodawcy i związanej z nią możliwości utraty pracy. Pamiętajmy jednak, że jeżeli pracowaliśmy u tego samego pracodawcy przez minimum 12 miesięcy, nie ma on prawa zwolnić nas z powodu wniesienia roszczenia o odszkodowanie. Tego typu postępowanie jest niezgodne z prawem i naraża pracodawcę na poniesienie poważnych konsekwencji.